Waktu Belajar

0 1 min 4 yrs

Waktu Belajar di SMAN 1 Tanjungbintang Jam Pel Ke Senin Jam Pel Ke Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu Jam Pel Ke Jumat Persiapan Upacara (07.20 – 07.30) Literasi, Tadarus, Do’a   (07.20 – 07.30) Literasi, Tadarus, Do’a     (07.20 – 07.30) Upacara 07.30 – 08.15 1 07.30 […]

Kurikulum